báo giá sản phẩm hợp lý, phù hợp với nhiều loại mặt hàng